OMURGA AMELIYATINDAN SONRA ALMANIZ GEREKEN BAKIMI GöRüN - KLINIK GENEL
Ana / Klinik Genel / 2020

Omurga ameliyatından sonra almanız gereken bakımı görünEditörün Seçimi
İshal için Pirinç Suyu
İshal için Pirinç Suyu
Omurga cerrahisi sonrası ister servikal, lomber isterse torasik olsun, ağırlık kaldırmamak, araba kullanmak veya ani hareketler yapmak gibi ağrı kalmasa bile komplikasyonları önlemek için bazı önlemler almak önemlidir. Genel bakımın ne olduğunu görün